Är du medlem i SDK och har fått din hund KORAD eller har hen blivit bruks/utställnings champion?
Maila då till sekreterare@sdksodralo.se för att få ditt diplom.