Vill du bli medlem i Svenska Dobermannklubben? 

Som medlem i klubben får du medlemstidningen fyra gånger/år, samt även tillträde till de aktiviteter och tävlingar som anordnas av SDK. Har du frågor om medlemskap så kontakta Maria Drangel, e-post:ledamot@dobermannklubben.se

Underlätta för SDK att nå dig; gå in på Mina sidor på SBKs hemsida, här kan du logga in för att få åtkomst till dina uppgifter i medlemssytemet med möjlighet att adressändra, se klubbtillhörighet och beställa medlemsbevis. SDK ser gärna att du lägger till din mailadress i dina uppgifter då det skulle underlätta när vi försöker nå medlemmarna

Välkommen som medlem!

Ordinarie medlem (ej medlem i annan SBK-klubb) 635:- *
Då du är inte är medlem i någon av SBK’s lokalklubbar eller annan rasklubb under SBK.
Ange namn, adress och födelsedatum (ÅÅMMDD)

Ordinarie medlem (medlem i annan SBK-klubb) 235:-
Då du är helbetalande medlem i någon av SBK’s lokalklubbar eller annan rasklubb under SBK. Ange vilken klubb och det medlemsnummer ni har hos den SBK-klubb där ni har ert medlemskap, samt namn adress och födelsedatum (ÅÅMMDD) vid inbetalning till SDK.

Familjemedlem 100:-
Då någon i familjen är ordinarie medlem. Ange namn, adress och födelsedatum (ÅÅMMDD) samt även namn och SBK’s medlemsnummer för den ordinarie medlem hos SDK med samma adress.

Utlandsmedlem 765:- **
Bosatt utomlands men vill vara medlem? Det fungerar på samma sätt som för ordinarie medlemmar men avgiften blir något högre eftersom de administrativa kostnaderna är det.
Ange namn, adress och födelsedatum (ÅÅMMDD).

Ungdomsmedlem
Är du mellan 7 och 25 år kan du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb, då får du två medlemskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar egna verksamheter och de flesta hålls på lokalklubbarna. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till Brukshundklubben. Besök SHUs hemsida här!


* varav 300 kr är en central avgift till Svenska Brukshundsklubben
** varav 440 kr är en central avgift till Svenska Brukshundsklubben

Nya medlemmar betalar till Svenska Dobermannklubbens Pg 19 51 59 – 9.
Förnyelse sker med avi från SBK centralt, medlemskapet är rullande årsvis.

Förtydligande avseende medlemskap samt rätt att delta vid av SDK anordnade tävlingar och prov:
• För deltagande vid Svenska Dobermannklubbens prov och utställningar gäller att ägaren och föraren (föraren gäller vid alla provgrenar) antingen är medlem i Svenska Dobermannklubben eller Svenska Brukshundklubben.
• Detta avser alla officiella arrangemang. Medlemmar äger företräde på MH och korning.
• För deltagande i RM krävs medlemskap i Svenska Dobermannklubben.
• För att komma ifråga för Svenska Dobermannklubbens vandringspriser eller Vinnartitlar krävs medlemskap i SDK för i Sverige bosatta personer. För utlandsboende krävs medlemskap i SDK alt. i resp. lands Dobermannklubb.
• Priser skänkta av SDK medlemmar kan endast erövras av SDK medlemmar.
• För valphänvisning krävs medlemskap i Svenska Dobermannklubben. För omplacering är servicen gratis för medlem. För icke medlem uttages en administrativ avgift om 100:-
• För annonsering till medlemspris krävs medlemskap i Svenska Dobermannklubben.(Övriga annonsörer betalar samma som kommersiella annonsörer.)
• Medlemskontroll kommer att tillämpas vid alla SDK´s arrangemang.
• För den som är D-medlem (delbetalande) i SDK krävs A-medlemskap i lokal brukshundklubb.

(Undantaget krav på medlemskap är ägare av valpar 4-9 månader som deltar på utställning)

Övrigt:
SDK:s djurskyddspostgiro: 63 37 80-2.

Har du flyttat? Tänk på att göra adressändring till oss. Den görs skriftligen till Svenska Dobermannklubbens kassör samt till Svenska Brukshundklubben.