Aktiviteter som genomförts 2012:

April

Söndag den 22 april träffas vi på Storegård för tipspromenad, prövar på de olika aktiviteterna i hundparken och grillar tillsammans. Ta med fikakorg och något att grilla så ses vi där kl 13:00.

Efter aktiviteterna hålls Medlemsmöte på samma plats kl 15:00.

Dagordning medlemsmöte:

 1. Mötets öppnade
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande att leda medlemsmötet samt styrelsens förslag av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesorföranden ska justera protokollet
 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 6. Fastställande av dagordning
 7. Rapporter
  • Medlemsantal
  • Kassarapport
  • Tävling
  • Utställning, D-Rus 2012, Sv. vinnare (Skånespecialen)
  • WIP (Web, Info, Pr)
  • Huvudstyrelsen
  • SBK/Distrikt
  • Studiefrämjandet
 8. Skrivelser – inkomna/skickade
 9. Bordlagda ärenden
 10. Återremitterade ärenden
  • Vision 2015
  • Aktivitetstrofé
  • Medlemsfolder
 11. RM 2012
 12. Nya ärenden – föranmälda
 13. Övriga frågor
 14. Utmärkelser
 15. Nästa möte
 16. Mötets avslutande

Maj

Måndag 7 maj är det styrelsemöte i Lund kl 19:00

Lördagen den 26 maj anordnas officiell utställning för SBKs bruksraser på Åhus BHK. Mer information om anmälan och avgifter hittar ni här

Juni

Den 17 juni är det funktionärsträff inför rasmästerskapet i augusti, vi träffas på Söderåsens BK (Ljungbyhed) kl 14:00.

Efter funktionärsträffen har styrelsen möte kl 16:30 på samma plats.

Augusti

Den 3-5 augusti anordnar Svenska Dobermannklubben Södra LO årets rasmästerskap för dobermann i Degeberga. Läs mer om rasmästerskapet och hur du anmäler dig här.

Fredagen den 3 augusti genomförs
Lydnadsklass I-III samt elit
Specialen i spår och sök – lägre-elitklass
Spår IPO samt BSL

Lördagen den 4 augusti
Lydnaden i bruksgrenarna
Lydnad samt skydd, IPO och BSL

Söndagen den 5 augusti anordnas officiell rasspecial Svensk Dobermannvinnare.

Oktober

Den 21 oktober är det dags för LO-mästerskap. Inofficiell lydnadstävling hos kennel Topdobb’s utanför Hörby.

Efter tävlingen hålls medlemsmöte på Ruckelbo.

November

Studiebesök och föreläsning den 18 november kl 13:00. Camillas hundrehab & friskvård, Höör.

December

Styrelsemöte lördagen den 8 december kl.10.00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *