Årsmöte 2023!

SDK Södra kallar till årsmöte den 12 Februari kl 10.00 på Lunds Brukshundsklubb (Nöbbelövs Mossaväg 12, 226 60 Lund).
Dagordning och programpunkter kommer senare, så håll utkik här för att inte missa något!

Efter mötet kommer vi ha ett föredrag:
”EN KENNELKONSULENTS ARBETE – Olle Davidsson ger oss inblick i sitt uppdrag, informerar om rättigheter och skyldigheter för valpköpare/uppfödare.”

Här hittar ni dagordningen för årsmötet:

Årsmöteshandlingar:


Nedan finner ni valberedningens förslag på styrelse för 2023:


FÖRSLAG
SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN SÖDRA LO
STYRELSE 2023

Här presenteras valberedningens förslag.
Du som medlem har möjlighet att lämna fler förslag senast 2022-12-31.
Maila till ordforande@sdksodralo.se

Ordförande

Eva Ohlin

1 år omval

Kassör

Viktoria Ekblad

2 år omval

Sekreterare

Mia Lange

1 år kvar

Ledamot

Carl Wetter

1 år kvar

Ledamot

Sara Englund

2 år nyval

Suppleant

Marie Naumann Carpenter

1 år fyllnadsval

Suppleant

vakant

2 år nyval

Revisorer
sammank
.

Suppleant

Olle Davidsson
Lena von Berger

vakant

1 år omval
1 år omval