Styrelsen 2023

På årsmötet valdes nya styrelsen in och den ser ut som följer:
Ordförande Eva Ohlin
vice ordförande Sara Englund
sekreterare Mia Lange
kassör Viktoria Ekberg
ledamot Carl Wetter
suppleant Marie Naumann Carpenter
suppleant Annie Kärävä

Här hittar ni mer info om styrelsen för 2023:
http://www.sdksodralo.se/?page_id=11